GDPR-info

Är du redo för de nya dataskyddsreglerna?

Den nya Dataskyddsförordningen berör alla företag och börjar gälla 25 maj 2018.

Svara ja eller nej på nio snabba frågor. När du har svarat får du ett resultat som visar vad du behöver göra för att följa de nya reglerna. Guiden är framtagen av Verksamt i samarbete med Datainspektionen.

 

Svara ja eller nej på nio snabba frågor. När du har svarat får du ett resultat som visar vad du behöver göra för att följa de nya reglerna. Guiden är framtagen av Verksamt i samarbete med Datainspektionen.

Gå till testet