GDPR-info

Bild och film på webb och i sociala medier enligt GDPR

Många undrar vad som gäller kring bild och film i GDPR. Kan vi ens ha bilder på webben efter att GDPR har trätt i kraft? Här svarar vi på de vanligaste frågorna.

Bilder där du kan identifiera personen ses inom GDPR som personuppgifter och måste därför följa samma rutiner som andra personuppgifter. Du behöver ha en rättslig grund för att kunna publicera bilden, och du måste ha register och rutiner för samtycke och gallring. Här reder vi ut vad du behöver tänka på när det gäller bilder.

Bild och film kräver rättslig grund

Bilder och filmer kräver att du har stöd i GDPR för att få publicera dem. GDPR anger sex skäl, så kallade rättsliga grunder. Oftast är det samtycke, alltså ett godkännande från den fotade, som vi kommer kunna använda när vi publicerar bilder och filmer. Men det kan även vara allmänt intresse eller avtal.

Allmänt intresse gäller kanske främst journalistiska bilder, till exempel bilder på när statsministern är på besök hos er, eller kommunalrådet inviger en ny park.

Men du måste ha en rättslig grund för alla identifierbara personer som finns med i bakgrunden på foton eller filmer.  Det innebär att du kanske kan hävda allmänt intresse för statsministern på bilden, men inte barnet som spelar fotboll i bakgrunden. Alla som figurerar och går att identifiera på bilden ska ha en rättslig grund, så ska du ha bilden med statsministern och barnet måste även barnet ha gett sitt samtycke.

Ett mer hanterbart sätt att arbeta med bilder med personer på är att skriva avtal. Avtal kan inte återkallas på samma sätt som samtycke. Ett modellavtal kan innehålla hur lång tid man får lov att använda bilden, var den får publiceras och vem som får använda den.

Läs hela artikeln på 7minds webbplats.