Nyheter

Datainspektionen inleder ny granskning av Google

Datainspektionen följer nu upp hur Google hanterar rätten att bli bortglömd och kontrollerar att de sökresultat som sökjätten skulle ta bort förra året har tagits bort.

 

I maj förra året blev Datainspektionen klar med en granskning av hur Google hanterar ”rätten att bli glömd”, det vill säga rätten för en person att få sökresultat borttagna för sökningar som innehåller personens namn i fall resultaten är oriktiga, irrelevanta, inte längre relevanta eller överflödiga.

Datainspektionen förelade Google att ta bort ett antal sökträffar. Google överklagade ett av fallen, men domstolen meddelande nu i maj att den går på Datainspektionens linje och att även den träffen ska tas bort.

– Nu har vi fått indikationer på att flera av de resultat som skulle ha tagits bort, fortfarande ligger kvar, nästan ett år efter föreläggandet, säger Datainspektionens chefsjurist Hans-Olof Lindblom.

 

Läs hela artikeln på Datainspektionens webbplats