Informationssäkerhetspolicy

  • Informationstext om hur personuppgifter skyddas
  • Krav på rutiner för incidenthantering

Kan även kallas dataskyddspolicy.