Känsliga personuppgifter

Vissa personuppgifter är till sin natur särskilt känsliga och har därför ett starkare skydd i dataskyddsförordningen. Det handlar om så kallade känsliga personuppgifter som till exempel:

  • ras eller etniskt ursprung
  • hälsodata, t.ex. allergier och sjukfrånvaro
  • genetiska och biometriska data
  • religiös eller politisk åskådning
  • medlemskap i fackförbund
  • lagöverträdelser

Utgångspunkten är att det är förbjudet att behandla sådana personuppgifter. Det finns dock flera undantag från förbudet. Även personnummer kan räknas till personuppgifter som är särskilt integritetskänsliga.