NIS-direktivet

NIS-direktivet innebär:

Informationssäkerhet för vissa tillhandahållare av samhällsviktiga tjänster och omfattande digitala register.

Läs mer om NIS-direktivet här