Personuppgift

Personuppgifter är all slags information som direkt eller indirekt kan knytas till en person som är i livet, t.ex.

  • namn, adress och personnummer
  • fotografier och ljudupptagningar
  • IP-nummer
  • ”nicks” som används i ett datorspel eller liknande