Personuppgiftsansvarig

Normalt den juridiska person (till exempel aktiebolag, stiftelse eller förening) eller den myndighet som behandlar personuppgifter i sin verksamhet. Det är alltså är inte chefen på en arbetsplats eller en anställd som är personuppgiftsansvarig.