Personuppgiftsbiträde

  • Den som behandlar personuppgifter för den personuppgiftsansvariges räkning
  • Ett personuppgiftsbiträde finns alltid utanför den egna organisationen
  • Ett personuppgiftsbiträde kan vara antingen en fysisk eller en juridisk person. Om en personuppgiftsansvarig till exempel anlitar en servicebyrå blir denna ett personuppgiftsbiträde
  • Ett skriftligt avtal måste upprättas