Personuppgiftshanteringspolicy/rutin

  • Informationstext om hur personuppgifter behandlas
  • Ska vara lättillgänglig för intressenter

Kan även kallas Privacy policy.