Personuppgiftsombud

Ersätts i GDPR med Dataskyddsombud

Den som behandlar personuppgifter måste i vissa fall utse ett dataskyddsombud. Ombudets roll är att kontrollera att dataskyddsförordningen (GDPR) följs inom organisationen genom att till exempel utföra kontroller och informationsinsatser. Meddela Datainspektionen när ni utsett ett dataskyddsombud.

Dataskyddsombudets kontaktuppgifter ska skickas till Datainspektionen. Tidigast den 1 mars 2018 kommer denna möjlighet att finnas på Datainspektionens webbplats.