Personuppgiftssamling/register

En strukturerad samling av personuppgifter som är tillgänglig enligt särskilda kriterier, oavsett om samlingen är centraliserad, decentraliserad eller spridd på grundval av funktionella eller geografiska förhållanden.

För att förhindra att det uppstår en allvarlig risk för att reglerna kringgås bör skyddet för personuppgifter som tillhör fysiska personer vara teknikneutralt. Skyddet för fysiska personer bör vara tillämpligt på både automatiserad och manuell behandling av personuppgifter, om personuppgifterna ingår i eller är avsedda att ingå i ett register.