Skydda grundläggande intressen

Behandling av personuppgifter är tillåten om det är nödvändigt för att skydda intressen som är av grundläggande betydelse för den registrerade eller för någon annan person. Det handlar om sådana intressen som är av avgörande betydelse för den registrerades eller någon annan persons liv. Som exempel kan nämnas personuppgiftsbehandling som är nödvändig för livsavgörande vård i akuta situationer då den registrerade inte kan lämna samtycke.

Läs mer på Datainspektionens webbplats