Det viktigaste med GDPR

Detta är K-mits sammanställning av de viktigaste punkterna i GDPR-lagstiftningen utifrån vår erfarenhet.

  • Ha koll på personuppgiftssamlingar – syfte, eventuella samtycken till hantering och hur länge uppgifterna lagras. Rensa kontinuerligt!
  • Känsliga personuppgifter, lagra aldrig utan laglig grund eller skriftligt samtycke. Du ska kunna visa att du vidtagit åtgärder för att undvika spridning.
  • Individens rätt att bli bortglömd
  • Upprätta avtal om du delar personuppgifter eller hanterar någon annans insamlade personuppgifter
  • Du ska kunna visa att GDPR-arbetet sköts löpande. En punktinsats vid införandet av GDPR-förordningen räcker inte!