Artiklar

Digital integritet är en grundläggande mänsklig rättighet

Hanteringen av personuppgifter har blivit en uppmärksammad fråga när GDPR-lagstiftningen snart träder i kraft. Från och med den 25 maj kommer det att bli straffbart för företag och organisationer att hantera persondata på ett ansvarslöst sätt.

Allmänhetens medvetenhet om integritetsfrågor på internet växer snabbt. Den så kallade Facebook-skandalen där analysföretaget Cambridge Analytica olovligen samlade in data från 87 miljoner konton är en bidragande faktor. IT-skandalen då svenska Transportstyrelsens hantering av känsliga personuppgifter uppdagades är en annan.

Den 25 maj 2018 träder det nya dataskyddsdirektivet GDPR i kraft, vilket dramatiskt förändrar reglerna för hur företag och organisationer behöver hantera personuppgifter.

Den personliga integriteten behöver värnas. Tiden då företag på ett lättvindigt sätt kunde samla in, köpa, sälja, dela och lagra persondata är förbi. Det är en positiv förändring som vi bör välkomna, säger Susanne Kindblad, VD för K-mit.

Det är inte företagen som äger persondatan utan det gör individerna som är registrerade. När ett företag får individers persondata anförtrodd åt sig har de ansvar för att behandla den datan på rätt sätt. Det är ett perspektivskifte som måste genomsyra organisationen om det ska vara möjligt att uppnå regelefterlevnad med den nya regelverket.

Behöver ditt företag/din organisation hjälp med att komma igång med ert GDPR-arbete? K-mit har utvecklat Datakollen som är ett digitalt verktyg för GDPR-complance. Kontakta oss så berättar vi mer!