Etikrådet
För vilka kommer GDPR att gälla?
2018-04-16
GDPR-info
För vilka kommer GDPR att gälla?
Förordningen omfattar i princip all behandling av personuppgifter, det vill säga sådan behandling som sker i företag, i föreningar, inom myndigheter och av privatpersoner. Det finns dock undantag[…]
När, var och hur krävs samtycke för hantering av personuppgifter?
2018-03-27
GDPR-info
När, var och hur krävs samtycke för hantering av personuppgifter?
Samtycke använder du när du vill lagra och behandla personuppgifter som du inte har någon laglig grund för. Samtycke ska ges frivilligt och aktivt. Det innebär i praktiken oftast att man har en e[…]
Vad innebär den så kallade missbruksregeln?
2018-03-14
GDPR-info
Vad innebär den så kallade missbruksregeln?
I Sverige har vi den så kallade missbruksregeln som innebär enklare regler för personuppgifter i ostrukturerat material. När dataskyddsförordningen GDPR börjar gälla den 25 maj 2018 kan vi inte[…]
Bild och film på webb och i sociala medier enligt GDPR
2018-03-02
GDPR-info
Bild och film på webb och i sociala medier enligt GDPR
Många undrar vad som gäller kring bild och film i GDPR. Kan vi ens ha bilder på webben efter att GDPR har trätt i kraft? Här svarar vi på de vanligaste frågorna. Bilder där du kan identifiera […]
Är du redo för de nya dataskyddsreglerna?
2018-02-28
GDPR-info
Är du redo för de nya dataskyddsreglerna?
Den nya Dataskyddsförordningen berör alla företag och börjar gälla 25 maj 2018. Svara ja eller nej på nio snabba frågor. När du har svarat får du ett resultat som visar vad du behöver göra[…]
Kundregister
2018-02-21
GDPR-info
Kundregister
Har du koll på om kundregistret uppfyller reglerna i dataskyddsförordningen GDPR? Vissa uppgifter om kunden får du registrera utan att först få kundens medgivande. Det gäller uppgifter som beh[…]
Vad ingår i GDPR?
2018-02-09
GDPR-info
Vad ingår i GDPR?
Den reformerade dataskyddslagstiftningen, GDPR, består av två delar: en EU-förordning som gäller alla utom polisen och andra brottsbekämpande myndigheter och ett EU-direktiv som bara gäller poli[…]
Dataportabilitet
2018-02-01
GDPR-info
Dataportabilitet
Den som har lämnat sina personuppgifter har i vissa fall rätt att få ut och använda sina personuppgifter på annat håll till exempel i en annan social medietjänst (rätten till dataportabilitet)[…]
Vad innebär personuppgiftsansvarig?
2018-02-01
GDPR-info
Vad innebär personuppgiftsansvarig?
Personuppgiftsansvarig är: […]
Behöver vi utse ett dataskyddsombud?
2018-01-25
GDPR-info
Behöver vi utse ett dataskyddsombud?
Vilka typer av organisationer behöver utse dataskyddsombud? Vilket ansvar ingår i rollen? […]
Vad är en personuppgift?
2018-01-25
GDPR-info
Vad är en personuppgift?
En personuppgift är: […]
Vad innebär känsliga personuppgifter?
2018-01-20
GDPR-info
Vad innebär känsliga personuppgifter?
Känsliga personuppgifter är: […]
Vad är en personuppgiftssamling?
2018-01-18
GDPR-info
Vad är en personuppgiftssamling?
En personuppgiftssamling (register över personuppgifter) är: […]
Hur blir man GDPR-certifierad? Och vem får utfärda GDPR-certifikat?
2018-01-16
GDPR-info
Hur blir man GDPR-certifierad? Och vem får utfärda GDPR-certifikat?
Själva utfärdandet av en certifiering kan göras av Datainspektionen som är tillsynsmyndighet för GDPR i Sverige, eller av ett ackrediterat certifieringsorgan. Vem som ska utfärda ackrediteringar[…]
Vilka är de viktigaste skillnaderna mellan GDPR och PuL för bolag?
2018-01-09
GDPR-info
Vilka är de viktigaste skillnaderna mellan GDPR och PuL för bolag?
För bolag, myndigheter och andra organisationer som samlar in personuppgifter ställs det nya krav i och med att GDPR införs. […]