Artiklar

GDPR-expertens fem tips för att följa den nya lagen

Dagens analys har intervjuat Karen Lawrence Öqvist som är expert på GDPR. Här delger hon sina fem bästa tips för att se till att du följer lagen när den väl träder i kraft. För de böter som följer ett brott mot GDPR vill du inte råka ut för.

Den nya lagen påverkar bland annat hur personuppgifter samlas in, lagras, används, delas och destrueras. Varje steg måste dokumenteras, och individen har rätt att bestämma exakt hur deras uppgifter ska hanteras.

Därför är det bra att följa Karens fem tips för att se till att du följer lagen:

  1. Skapa ett register över dina data. Du har sannolikt olika personuppgifter på olika ställen, i mail, i filer, i kunddatabaser etc. Se till att skapa ett register över vilka uppgifter som finns var.
  2. Se över vilken data du har som redan är godkänd. Exempelvis data som samlats in för att kunna genomföra en affärstransaktion, eller att individen godkänt exempelvis ett nyhetsbrev. Den data som inte är godkänd är den som du behöver fokusera på.
  3. Se över om den data du har innehåller känslig information(exempelvis data om sjukdomar, uppgifter om personer som är mindreåriga, etniskt ursprung, religionstillhörighet etc.). Denna känsligare typ av data behöver hanteras med särskilt skydd för att förhindra att den hamnar i orätta händer eller används felaktigt.
  4. Se över hur du gör för att knyta insamlade uppgifter till individen.All denna data behöver nämligen finns överskådlig.
  5. Fokusera på dina kända svagheter. Vilken data vet du att du har, men inte exakt vad det är för data och vad du ska ha den till?

Läs hela artikeln på Dagens analys