GDPR i korthet 

Förkortningen står för General Data Protection Regulation. GDPR gäller som lag i EU:s medlemsstater och ersätter den svenska personuppgiftslagen, PUL. Syftet med GDPR är att stärka individers rätt till sin persondata. Människor ska genom GDPR lättare kunna värna om sin integritet.

Som personuppgifter räknas allt som kan användas till att identifiera en person så som foto, adress, IP-nummer och e-postadress. Lagen gäller bland annat vilka uppgifter som får registreras, vem som har tillgång till dem och hur länge de får sparas.

De företag som brister i sin behandling av personuppgifter kan tvingas att betala en administrativ sanktionsavgift på upp till 20 miljoner euro eller fyra procent av en koncerns omsättning. Med andra ord, det finns alla anledning att läsa vidare.

Läs om 6 grundkrav i GDPR här