GDPR-seminarier och workshops

K-mit / Datakollen anordnar uppskattade seminarier om GDPR-arbete i praktiken. Vi går igenom de centrala begreppen i GDPR men fokus lägger vi på hur just din verksamhet ska bli GDPR-compliant.

Anmäl dig till något av nedanstående seminarier eller kontakta oss för ett skräddarsytt upplägg för ditt företag.

Seminarieinnehåll i korthet:

Centrala begrepp i GDPR

Vad är en personuppgift och vad innebär personuppgiftsbehandling? Hur definieras känsliga personuppgifter och hur skiljer sig rätten att behandla och skyligheten att skydda känsliga personuppgifter? Vilka personuppgifter får vi egentligen lagra? Vad innebär samtycke och lagliga grunder?

Personuppgiftsansvarig och dataskyddsombud

Vad ingår i rollerna? Vilka organisationer behöver ha ett dataskyddsombud?

Inventering av personuppgiftssamlingar

Hur går vi till väga för att inventera de register av persondata som vi redan idag hanterar? Behöver vi rensa och ta bort personuppgiftsregister? Hur kan vi säkerställa att vi gör rätt i framtiden när det gäller till exempel publicering på webbplatser, hantering av foton, nyhetsbrev, databaser, kund- och medlemsregister?

Incidenthantering och rensning av persondata

Vi går igenom vad som bör finnas med i rutinerna för incidenthantering, rensning av persondata, och hur du gör för att uppfylla kravet på att rätta/radera personuppgifter utan dröjsmål.

Policy för integritetsskydd

Vi går igenom det viktigaste som bör finnas med i en dataskyddspolicy eller integritetsskyddspolicy och hur man synliggör den på bästa sätt.

 


Om seminariet

Innehållet i seminariet baseras på aktuella tolkningar, riktlinjer och praktiska tillämpningar av GDPR, baserade på den information som Datainspektionen tillhandahåller. Vi gör en bedömning av vad som är mest relevant för målgruppen och skräddarsyr upplägget efter de deltagare som anmäler sig.

Vill ni hellre att vi kommer till er istället för att ni kommer till oss? Kontakta oss så löser vi det!

Seminarier och workshops

 

Läs mer och anmäl dig på Datakollen.se