GDPR-info

Hur blir man GDPR-certifierad? Och vem får utfärda GDPR-certifikat?

Själva utfärdandet av en certifiering kan göras av Datainspektionen som är tillsynsmyndighet för GDPR i Sverige, eller av ett ackrediterat certifieringsorgan. Vem som ska utfärda ackrediteringar är ännu inte bestämt.