People: Kom igång med ditt GDPR-arbete!

K-mit erbjuder ett digitalt ledningssystem för GDPR-compliance. Vi hjälper även till att kartlägga er personuppgiftshantering och ger förslag på  ändrade rutiner.

Vi kan också hjälpa till att a fram personuppgiftsbiträdesavtal för era leverantörer, samtyckesklausuler för era kunder och mycket mer.