Nyheter

Så påverkas fotografer av den nya lagen

Eftersom bilder kan vara personuppgifter, påverkas du som fotograferar professionellt av den nya dataskyddsförordningen. Kamera & Bild reder ut vad de nya reglerna betyder i praktiken.

Lagen styr över behandlingen av bilderna

Vi tar hjälp av Thomas Riesler, jurist på Svenska Fotografers Förbund, för att få svar på frågorna om hur GDPR påverkar den som arbetar med foto. Enligt Thomas är det mycket som är likt om man jämför GDPR med PuL (Personuppgiftslagen som ersätts med GDPR den 25 maj 2018). Det handlar fortfarande om uppgifter som kan knytas till en nu levande person, till exempel namn, adress, personnummer och IP-nummer men även klädsel, hårfärg och tatueringar.

– Allt som går att koppla till någon, som bidrar till att identifiera en person – det är en personuppgift, säger Thomas.

Även bilder är personuppgifter, om det finns personer på bilderna som går att identifiera.

Lagen styr sedan över själva behandlingen av uppgifterna, vilket omfattar alla åtgärder som vidtas med personuppgiften, från registrering – i fotografens fall när man trycker på knappen – fram till det att uppgifterna tas bort, som när bilder raderas från ett minneskort eller en hårddisk. Hela den hanteringen kräver tillstånd, det är utgångspunkten i GDPR.

För dig som fotograf finns det framför allt tre rättsliga grunder för detta: samtycke, avtal eller intresseavvägning.

Läs hela artikeln på https://www.kamerabild.se