Nyheter

Styrelsen bör ha koll på GDPR

Den 25 maj 2018 ersätts PuL av den nya dataskyddsförordningen. Då skärps kraven på hur företagen hanterar sina register. En anledning till att styrelsen bör ha koll är att felaktig hantering kan ge dryga böter.

 

Dataskyddsförordningen, ofta förkortad GDPR (General Data Protection Regulation) gäller alla företag som har något slags personregister, till exempel kundregister. Den stora skillnaden mot gamla PuL är att den som inte hanterar sina register rätt riskerar sanktionsavgifter som kan bli ända upp till 4 procent av företagets totala omsättning. Om bolaget omsätter exempelvis 30 miljoner kronor kan avgifterna nå upp till 1,2 miljoner kronor i avgifter om lagen inte följs.

 

Läs hela artikeln på StyrelseAkademiens webbplats