GDPR-info

Vad ingår i GDPR?

Den reformerade dataskyddslagstiftningen, GDPR, består av två delar: en EU-förordning som gäller alla utom polisen och andra brottsbekämpande myndigheter och ett EU-direktiv som bara gäller polisen och andra brottsbekämpande myndigheter.

Här kommer vi bara att behandla EU-förordningen som gäller för alla utom polisen och andra brottsbekämpande myndigheter. Tonvikten på den här webbplatsen ligger på information riktad till företag, föreningar och privatpersoner. Vi hoppas att myndigheter och andra offentliga aktörer hittar den information de söker på annat håll. Börja gärna på Datainspektionens webbplats.