GDPR-info

Vad innebär den så kallade missbruksregeln?

I Sverige har vi den så kallade missbruksregeln som innebär enklare regler för personuppgifter i ostrukturerat material. När dataskyddsförordningen GDPR börjar gälla den 25 maj 2018 kan vi inte längre göra så. Då gäller samma regler för alla personuppgifter.

Hela dataskyddsförordningen gäller för alla personuppgifter

Glöm inte att ni alltid ska uppfylla hela dataskyddsförordningen. Det innebär bland annat att ni ska

  • följa de grundläggande principerna
  • ha en rättslig grund för behandlingen
  • ha en förteckning över era personuppgiftsbehandlingar
  • informera om personuppgiftsbehandlingen
  • ha rutiner för att hantera en begäran om att ni ska lämna ut eller ta bort personuppgifter
  • skydda personuppgifterna

Läs mer på Datainspektionens webbplats