GDPR-info

Vad innebär känsliga personuppgifter?

Känsliga personuppgifter är:

Personuppgifter som avslöjar ras eller etniskt ursprung, politiska åsikter, religiös eller filosofisk övertygelse, medlemskap i fackförening samt sådana personuppgifter som rör hälsa eller sexualliv. 

Uppgifter om hälsa kan vara till exempel sjukfrånvaro, graviditet och läkarbesök.

Det är förbjudet att behandla känsliga personuppgifter. Personuppgiftslagen innehåller dock vissa undantag från förbudet.

Källa: Datainspektionen