GDPR-info

Vad innebär personuppgiftsansvarig?

Personuppgiftsansvarig är:

normalt den juridiska person (till exempel aktiebolag, stiftelse eller förening) eller den myndighet som behandlar personuppgifter i sin verksamhet och som bestämmer vilka uppgifter som ska behandlas och vad de ska användas till. Det är alltså är inte chefen på en arbetsplats eller en anställd som är personuppgiftsansvarig.

Källa: Datainspektionen